3. ucelená část projektované rekonstrukce Školního statku v Opavě

V letech 2015 – 2016 byla zpracována projektová dokumentace„Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“, projektantem byl Ing. Karel Grygera.

V období březen  2018 až srpen 2018 proběhla 1. část rekonstrukce farmy s názvem „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“ Zhotovitelem byla firma AWT Rekultivace a.s. za částku 2 362 579,57 Kč bez DPH, investorem Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Byla provedena demolice stávajícího skleníkového areálu, navezení zeminy, vyrovnání terénu a oplocení areálu prodejních ploch.

Byla vysoutěžena také část stavební s názvem  „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ V soutěži zvítězila firma TEST Ostrava s.r.o. s částkou 10 194 414,– Kč bez DPH. Tato firma však od  smlouvy před zahájením prací odstoupila.

Při druhé soutěži části stavební s názvem  „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ zvítězila firma MH-stavby s.r.o. Ostrava s částkou 14 787 296,60 Kč bez DPH.

V období březen 2019 – únor 2020 byla realizována stavební část, která zahrnovala výstavbu nových skleníků včetně zázemí – vybudováním dvou menších skleníků bude pokryta základní potřeba pro výuku žáků a činnosti zahradnictví. Zároveň v rámci  rekonstrukce skleníkového areálu bylo vybudováno  zázemí pro žáky a zaměstnance statku, tedy menší učebna, dílna, šatny a sociálního zařízení.

Vlastní rekonstrukce financována Školním statkem v Opavě:

Výstavba garden centra včetně interaktivní multimediální venkovní učebny v duchu hesla park, který bude všem vonět a chutnat – přeměna areálu na vzdělávací, odpočinkový a reprezentativní prostory. Hlavní myšlenkou parku je cíleně zaměřené a architektonicky zpracované výsadby bylin všech druhů, kvetoucí trvalky, arboretum doplněné o keře a stromy zasazeno do koncepce parku lemující se cestičkami, kde by si každý našel tu svou odpočinkovou část. Vytvořené prostředí by nabízelo prostor pro spousty aktivit a doprovodných akcí, seminářů. Zároveň by park sloužil také jako výukové zázemí pro střední, základní i mateřské školy a spolky. Celá tato koncepce parku by navazovala na prodejnu školního statku, kde by zákazník měl možnost se parkem projít a vidět spousty rostlin v reálných výsadbách i multimediálních infopanelech a následně by si jí mohl zakoupit v zahradním centru statku. Na této koncepci školní statek intenzivně spolupracuje se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.