Meteorologická stanice

V areálu  školního statku Opava byla instalována a zprovozněna meteorologická stanice ČHMÚ.

Jsou měřeny veličiny

T – teplota vzduchu (°C)
TMI – minimální teplota vzduchu (°C)
TMA – maximální teplota vzduchu (°C)
TPM – přízemní minimální teplota vzduchu (°C)
H – relativní vlhkost vzduchu (%)
SSV – denní úhrn slunečního svitu (des. hod.)
SRA – denní úhrn srážek (mm)
F – rychlost větru (m/s)
D1 – směr větru (desítky stupňů)
Fmax – maximální rychlost větru (m/s)
DMA – směr větru u maximální rychlosti (desítky stupňů)
CASM – čas maximální rychlosti větru (hhmm).

Dále jsou získávány z měření desetiminutová dat
T, TMI, TMA, TPM, H

T05 – teplota půdy v hloubce 5 cm
T10 – teplota půdy v hloubce 10 cm
T20 – teplota půdy v hloubce 20 cm
T50 – teplota půdy v hloubce 50 cm
T100 – teplota půdy v hloubce 100 cm
SSV – sluneční svit za deset minut (počet sekund)
SR – úhrn srážek za 10 minut (mm)
F – okamžitá rychlost větru (m/s)
D – okamžitý směr větru (stupně)
FPRU – průměrná rychlost větru za 10 minut (m/s)
DPR – průměrný směr větru za 10 minut (stupně)
FMAX – maximální rychlost větru v intervalu 10 minut (m/s)
DMA – směr větru maximální rychlosti (stupně)
CAS – čas maximální rychlosti větru (sekundy)
HP – vlhkost půdy ve vrstvě 0-10 cm (%)
HP – vlhkost půdy ve vrstvě 10-50 cm (%) .

V grafické podobě jsou data k dispozici za posledních 48 hodin na portále www.chmi.cz na záložce „Počasí“  -  možnost „Grafy automat. stanic“ a následně klikněte na mapku republiky do oblasti Ostravy.
Objeví se mapa stanic v působnosti ostravské pobočky, kde kliknutím na kolečko Opava se objeví příslušný graf.