Návštěva ministrů na škole a školním statku

Ve středu v rámci výjezdního zasedání vlády České republiky v Moravskoslezském kraji proběhla také plánovaná návštěva Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy a Školního statku v Opavě. Navštívili nás Ing.Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy a Ing. Jiří Mílek, ministr zemědělství. Spolu s nimi přijeli náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství paní Jarmila Uvírová, náměstek hejtmana kraje pro školství  a sport Mgr. Jaroslav Folwarczny a náměstek hejtmana kraje pro majetek a investice Ing. Jaroslav Kania. Prohlédli si krásný areál školy a školního statku, seznámili se se vzdělávací nabídkou školy a programem modernizace školního statku. Shodli se, že se v podmínkách České republiky jedná o mimořádné spojení těchto oborových vzdělávacích institucí a hledali řešení pro další modernizaci praktické výuky na jednom z mála zachovaných školních statků. Pokud se projekt modernizace s využitím chytrých technologií zrealizuje, bude chloubou nejen našeho clever regionu, tj. Moravskoslezského kraje.