Praktická výuka

Školní statek, Opava, p. o. je hlavním pracovištěm praktické výuky žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, p. o.

Praxi a odborný výcvik vykonávají žáci těchto oborů

• agropodnikání, zaměření ekonomika, 41-41-M/01, délka studia 4 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
• agropodnikání, zaměření provoz, 41-41-M/01, délka studia 4 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
• zemědělec – farmář 41–51–H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
• zahradník 41-52-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP

Praxe a odborný výcvik probíhá v následujících lokalitách a oblastech

• pěstitelské práce rostlinné výroby a mechanizace
• živočišná výroba – farma Olomoucká
• areál chovu drobného zvířectva a koní
• ovocná školka
• maloobchodní prodejna
• ekonomický areál

U zvýše uvedených oborů v současné době na Školním statku vykonávají žáci zhruba 40 000 žákohodin, což tvoří 35 % veškeré praxe a odborného výcviku.