Promo video

Více…

Drobnochov

Více…

Ovocná školka

Více…

Mechanizace

Více…

Živočišná výroba

Více…

Rostlinná výroba

Více…

Jezdecký oddíl

Více…

Praktická výuka

Školní statek, Opava, p. o. je hlavním pracovištěm praktické výuky žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, p. o.

Rostlinná výroba

Středisko rostlinné výroby v čele s Ing. Miroslavem Frkalem se zaměřuje převážně na produkci potravinářské pšenice a technické cukrovky.

Živočišná výroba

Živočišná výroba na Školním statku je především zaměřena na produkci jatečného skotu. Vedoucím střediska je Jaromír Raab.

Vítejte!

„Výkonné přičinění čili praktická činnost žáka je nejdůležitější částkou jeho vzdělání“, praví historické prameny z počátku minulého století ke vzniku a rozvoji českého zemědělského školství. „Samo hospodářství je nejdůležitější pomůckou vyučování, úloha školy dá se jenom tím docíliti, zřídí-li se škola na hospodářství rozumně vedeném a spojí-li se ouzce s ním“, uvádí se dále. Samozřejmou zásadou, jež je podporována citacemi tehdejších autorit bylo, že „…hospodaření školních statků má být rentabilní a má být také kvantitativním i kvalitativním vzorem pro hospodaření v kraji, kde škola se nachází…“

Nový management Školního statku v Opavě, instalovaný Radou Moravskoslezského kraje v lednu roku 2012, se hlásí k těmto dávným a rozumným principům. Netřeba se zabývat myšlenkou, proč stoleté pragmatické zásady o praktickém zemědělském školství v posledních šedesáti letech neplatily. Pro tuto chvíli je nutné se soustředit na to, co udělat, aby se Školní statek v Opavě stal opět pilířem, o nějž se opavská zemědělská škola může opřít ve svých vzdělávacích konceptech. Hledáme proto se všemi obchodními partnery rovnoprávné vztahy, jež v důsledku povedou k rentabilnímu hospodaření statku a učiní z něj kvantitativní i kvalitativní vzor ostatním, jak již před mnoha lety bylo považováno za samozřejmost.

Taková jsou naše přání, ambice a společné odhodlání.