Konkurzní řízení 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
RADA KRAJE

vyhlašuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na aspekty práce
ředitele školského zařízení, koncepci uchazeče, jeho představy o vedení zaměstnanců a schopnost koncepční
práce.
Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného nástroje personálního výběru, tzv. doplňkového
hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí
obecně závazných právních předpisů, zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správního řízení, financování
příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče pomocí Thomas testů.